Close

Základné informácie o ochrane osobných údajov

Vzťahujúca sa právna norma: Zákon č. 136/2014 Z.z. úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z., ďalej len "Zákon".

Správca osobných údajov:
Spoločnosť MAER, s.r.o. so sídlom Piaristická 44, 911 01 Trenčín, korešpondenčná adresa Javorová 2, 911 05 Trenčín, IČO 47 178 515, IČ DPH: SK 2023 781375 je prevádzkovateľom internetového obchodného portálu www.nobio.sk.

Osobné údaje sa čoraz viac stávajú súčasťou ich ochrany pred prípadným zneužitím neoprávnenými osobami. Uskutočnenie úspešného nákupu však vyžaduje uvádzať Vaše osobné údaje tak, aby uzatvorenie obchodu ako aj prípadná ďalšia komunikácia mohla zjednodušiť a našu vzájomnú komunikáciu.

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ kladie významný dôraz na ich a teda aj Vašu ochranu.

Naša spoločnosť je správcom vašich osobných údajov a kladie neodmysliteľný dôkaz na ich ochranu aj nad rámec ich zákonom stanovených povinností. Môžete si byť istý, že až na výnimky ich poskytnutia v zákonom nevyhnutných potrebách ako je napríklad poskytnutie údajov kuriérskym a prepravným spoločnostiam nikdy neposkytne údaje žiadnym tretím osobám.

Aké osobné údaje spracovávame?
Predmetom spracovania osobných údajov sú výlučne údaje ktoré nám poskytnete pri spracovávaní Vašej objednávky a pri uzatvorení obchodu, resp. Kúpnej zmluvy, pri vytvorení užívateľského profilu zákazníka alebo pri účasti v marketingových akciách prevádzkovateľa e-shopu. Medzi povinné základné údaje patria Vaše meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail. Pre kvalitnejšie poskytovanie služieb a zrealizovanie kúpy sa nachádzajú v objednávkovom formulári aj doplnkové informácie ako napríklad dátum narodenia a podobne, ktoré nie ste povinní vyplňovať.

Bez výslovného súhlasu zákonného zástupcu nemôžeme zhromažďovať osobné údaje o osobách mladších ako 16 rokov.

V prípade, že poskytujete osobné údaje týkajúce sa iných – tretích osôb, napríklad pre prípad prevzatia objednaného tovaru alebo vybavenia reklamácie či poskytnutie doplňujúcich zákazníckych informácií, uvedené je možné iba za predpokladu o tom, že tretia osoba s uvedeným súhlasí a bola o tejto skutočnosti Vami informovaná.

Automaticky spracovávané osobné údaje
Pre skvalitňovanie našich služieb naša spoločnosť môže ukladať a vyhodnocovať informácie, ako je napríklad miesto a čas prístupu, IP adresu, použité mobilné zariadenie a ostatné technické údaje ako napríklad aké produkty navštevujete a vyhľadávate na našich filtroch. Takéto informácie sú však pre našu spoločnosť anonymizované, slúžia výlučne pre štatistické zisťovania a naša spoločnosť nevie uvedené skúmané parametre priradiť konkrétnemu návštevníkovi.

V prípade, že na prístup na naše stránky vstupujete prostredníctvom mobilných zariadení, pre Váš komfort sú stránky sú automaticky prispôsobované ich rozhraniu. Zber údajov a spracovanie osobných údajov je identický ako pri návšteve stránky z klasického počítača. V takomto prípade môžete byť požiadaní o povolenie zdieľania Vašej lokality (lokalizačné služby) ktoré nám zjednodušia poskytnúť Vám najlepšie možnosti pre uskutočnenie nákupu a jeho doručenie.

Cookies
Naša spoločnosť využíva a spracováva cookies. Na čo slúžia a ako fungujú?

Náš e-shop s cieľom poskytovať bezproblémové fungovanie stránok ukladá na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax prakticky všetkých webových lokalít. Vďaka súborom cookies si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich nastaveniach stránok, krokoch a preferenciách (ako sú napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže pri ďalšej návšteve lokality resp. prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Súbory cookies môžete zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia správne fungovať. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Dôvody a výhody zhromažďovania a spracovávania osobných údajov
V prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka poskytnutým údajom vieme zrýchliť vzájomnú komunikáciu

Vaše údaje sú nevyhnutné pre správne doručenie Vašej objednávky (ich poskytnutie napríklad dopravcom, avšak výlučne vo forme mena a adresy pre doručenie, telefónneho kontaktu prípadne a-mailovej adresy)

Chcete vedieť viac o našich ponukách a akciách? Všetky tieto informácie môžete dostávať prostredníctvom e-mailu, ale to iba v prípade Vášho súhlasu s ich zasielaním. Vaše údaje (ako napríklad e-mail) nebude nikdy bez Vášho súhlasu použitý na marketingové účely našej spoločnosti a nikdy nebudú poskytnuté na marketingové účely žiadnym tretím osobám. V prípade, že si nebudete priať naďalej dostávať marketingové správy, tieto jednoducho zrušíte na našej zákazníckej linke.

Naša spoločnosť pravidelne organizuje výherné súťaže pre svojich zákazníkov. Za účelom transparentnosti takýchto súťaží sú Vami poskytnuté údaje nevyhnutné. Váš prípadný nesúhlas je možné kedykoľvek zrušiť prostredníctvom mailu nobio@nobio.sk
Naša spoločnosť s Vašim súhlasom zaznamenáva históriu Vašich nákupov. Uvedené napomáha nielen zjednodušenej komunikácii v prípade reklamácii (napríklad pri stratených dokladoch o nákupe tovaru z našej spoločnosti). Na základe histórie Vám vieme súčasne ponúkať a zobrazovať také produkty, ktoré súvisia s Vašimi nákupmi.

Naša spoločnosť poskytuje svoje služby aj prostredníctvom zákazníckej infolinky (call centra). Všetky tieto hovory za účelom skvalitnenia našich služieb sú nahrávané o čom ako zákazník budete predom vždy informovaní.

Pevne veríme, že aj v prípade problémov, tieto pevne veríme že vyriešime rýchlo a k Vašej spokojnosti. Vami poskytnuté osobné údaje môžu byť však prípadne použité z dôvodu prípadných sporov, kontrol vykonávaných orgánmi štátnej a verejnej správy na základe ich povolení resp. právomocí alebo z iných závažných dôvodov ako sú súdne spory.

Súhlas
Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať napísaním jednoduchej žiadosti z ktorej je zrejmé a nepochybné kto žiada o zrušenie takto udeleného súhlasu s jednoduchým oznámením a doručením na e-mail nobio@nobio.sk

Kedy a za akých podmienok poskytujeme osobné údaje tretím osobám
Vaše osobné údaje poskytujeme tretím osobám z nasledovných dôvodov:

Dopravcovi pre doručenie Vašej objednávky. Údaje sú prepravcovi poskytované len pre účely doručenia, v prípade objednávky tovaru na dobierku aj sumu určenú k uhradeniu. Tieto údaje sú odovzdávané prepravcovi len pre bezchybné doručenie a tento je povinný ich zmazať bezodkladne po doručení. Dopravcovi nikdy neudeľujeme súhlas na ďalšie spracovávanie Vašich osobných údajov.

Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner: ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania / doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.

Vybraný okruh príjemcov, ktorým budú poskytované osobné údaje:

 • DHL Express ( Slovakia), spol. s r.o., so sídlom Letisko M.R. Štefánika, Bratislava 820 01, IČO: 31 342 876
 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
 • Geis Parcel SK s.r.o. so sídlom Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46 489 592
 • TOPTRANS Slovakia, s.r.o., Dopravná 3974, 966 01 Topoľčany, IČO: 46 864 865
 • Advokátske kancelárie, súdy, Polícia SR, iné orgány štátnej a verejnej správy na základe povolení
 • KAMEX SLOVAKIA, s.r.o., Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín, IČO: 35 890 860
 • Účtovnícke, ekonomické, audítorské a advokátske kancelária spolupracujúce so spoločnosťou MAER, s.r.o.


Údaje získané platením prostredníctvom platobných kariet
Naša spoločnosť nezhromažďuje údaje o Vašich platobných kartách. Spracovanie platby je výlučne na poskytovateľovi služieb v oblasti prijímania platobných kariet. V našom prípade tieto služby poskytuje spoločnosť Tatrabanka, a.s. prostredníctvom služby CardPay vďaka ktorému máte ako klient ktorejkoľvek banky možnosť platiť, pokiaľ ste vlastníkom platobných kariet VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro, DinersClub International. Tatrabanka je dlhoročným a popredným inovátorom poskytovaných služieb tak, aby transakcia bola zabezpečená čo do maximálnej možnej miery a chránená pred zneužitím.

Ak si na našom portáli vytvoríte zákaznícky profil s preddefinovanou možnosťou platenia platobnou kartou, naša spoločnosť uvedené údaje nezhromažďuje s výnimkou základných údajov ako prvé a posledné číslice na karte. Aj tieto údaje si môžete kedykoľvek v svojom profile zmazať.

Vaše osobné údaje sme ako spoločnosť povinná v zmysle platného právneho poriadku či príslušných povolení poskytnúť štátnym orgánom Slovenskej republiky.

Dĺžka spracovávania osobných údajov
Údaje sa spracovávajú po celú dobu trvania zmluvného vzťahu.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Niektoré právne predpisy určujú zákonné lehoty, počas ktorých sme povinní uchovávať doklady dlhšiu dobu, ako je napríklad Zákon o účtovníctve kedy účtovnú agendu je nevyhnutné uchovávať po dobu 10 rokov.

Nahrávky telefonických hovorov z Call centra sú uchovávané po krátku dobu, najdlhšie však po dobu 1 roku, pokiaľ pre nás bude z dôvodu oprávneného záujmu nevyhnutné uchovať si nahrávky po dlhšiu dobu (napr. pri podozrení zo zneužitia údajov, z podvodu a pod.)

Zabezpečenie osobných údajov
Veľmi nám záleží na ochrane Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť má dostatočné materiálno-technické zabezpečenie na ich chránenie a zneužitie tretími osobami.

Odvolanie a zrušenie Vášho súhlasu
Ako náš zákazník, resp. dotknutá osoba máte výhradné právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, zmeniť či doplniť. Rovnako máte právo vzniesť námietku alebo sťažnosť alebo námietku proti ich spracovaniu.

Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom vášho užívateľského účtu, ak ho u nás máte vytvorený. Môžete tu mazať, resp. meniť základné informácie o vašej osobe a meniť nastavenia ohľadom zasielania obchodných oznámení (popr. sa z odberu obchodných oznámení odhlásiť) a pod.
Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu nobio@nobio.sk
Na rovnakej e-mailovej adrese môžete rovnako žiadať aj o zmenu Vašich údajov.

Akékoľvek zmeny, žiadosti o výmaz osobných údajov, žiadosti o sprístupnenie údajov sú a budú vždy poskytované bezplatne.

Poskytnutie informácií
Je Vašim právom nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad o všetkých vašich osobných údajov ktoré naša spoločnosť o Vás vedie, a to prostredníctvom e-mailu nobio@nobio.sk
Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:

 • Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
 • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
 • Kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov
 • Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené
 • Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
 • Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás

Výmaz
Vaše údaje budú kedykoľvek vymazané na základe Vašej žiadosti. Nemožno zmazať údaje, ktoré sme povinní uchovávať v zmysle platných zákonov alebo iných všeobecne záväzných predpisov. Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).
S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
 • Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
 • Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov
 • Osobné údaje sú spracované nezákonne
 • Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
 • Ide o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov

Obmedzenie spracovania
Ak (a) popierate presnosť vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesol tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.
V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Podanie sťažnosti
Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Oceníme, ak v takýchto prípadoch budete prednostne kontaktovať našu spoločnosť a my vyvinieme maximálne úsilie pre vykonanie nápravy. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom kontaktov uvedených na našej stránke www.nobio.sk

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť :07.08.2018 sú platné a účinné od 25. 5. 2018, pričom ich úplné znenie je prístupné na našich stránkach.


Close